podcast news play företagaren I media förmån faq

Tjäna stort på hälsoförebyggande åtgärder på jobbet

Psykisk ohälsa står för nästan hälften av alla sjukskrivningar. Forskning visar dock att hälsoförebyggande åtgärder kan bryta trenden och dessutom spara pengar för dig som driver företag.

Under nästan 10 år har sjukskrivningar i Sverige ökat med 129 % och psykisk ohälsa står bakom nästan hälften av dem enligt en rapport från Försäkringskassan 2017. De fortsatt höga sjukantalen är problematiska, speciellt vid psykisk ohälsa som ofta innebär långa sjukskrivningar. Inte minst är det kostsamt för dig som är arbetsgivare. 

Forskning visar dock att hälsoförebyggande åtgärder kan bryta trenden och dessutom kan du som driver företag spara pengar. Enligt en tidigare rapport från Karolinska Institutet och Sveriges Företagshälsor menar man att de ekonomiska effekterna av förebyggande insatser av psykisk ohälsa kan ge upp till två gånger pengarna tillbaka på investeringarna. Läs mer här.

Arbetsgivare har all anledning att göra allt de kan för att minimera risken för psykisk ohälsa och stress på arbetsplatsen. Och det finns faktiskt en hel del man kan göra, säger Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar. 

Fem tips för att minimera risken för psykisk ohälsa på arbetsplatsen

  1. Ha en tydlig rollfördelning av arbetsuppgifterna.
  2. Arbeta med stödjande och rättvist ledarskap.
  3. Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna.
  4. Kommunicera och gör medarbetarna delaktiga.
  5. Ge möjlighet till återhämtning och social aktivitet.

I Företagarnas sjukvårdsförsäkring i samarbete med Länsförsäkringar ingår utöver snabb tillgång till specialistvård även såväl förebyggande hälsotjänster som arbetslivsinriktad rehabilitering.

Sjukvårdsförsäkringen kan du som är medlem i Företagarna köpa via paketen GARANT GrundPlus och GARANT Anställd, alternativt separat som GARANT Sjukvård eller GARANT Anställd sjukvård

 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.