För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Förebygg stress och ohälsa i ditt företag

Publicerad 12 apr 2018
I små företag kan en medarbetares sjukskrivning snabbt leda till ett stort avbräck i verksamheten. Alla tjänar därför på ett förebyggande arbete, inte minst för att motverka stress.

I dag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det handlar för det mesta om stressrelaterade besvär. Som företagare är det viktigt att tänka på att minska risken att företaget och de anställda hamnar i en situation som leder till sjukskrivning.

Krav i privat- och arbetslivet

– När anställda får frågan om stress uppstår i hemmet eller på jobbet svarar de allra flesta att det är på jobbet man blir stressad. Arbetsgivarna tycker tvärtom att det är privatlivet som gör deras medarbetare stressade. Troligtvis handlar det ofta om en kombination av krav i både privat- och arbetslivet, säger Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Oavsett var stressen uppstår drabbas även företaget när det går så långt att en medarbetare blir sjuk av stress. I mindre företag är alla nyckelpersoner, och det kan räcka med att en anställd är borta i någon vecka för att leveranserna ska bli lidande. När det handlar om psykisk ohälsa blir tyvärr sjukskrivningarna ofta mycket längre än så, och arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för att stötta sina medarbetare i rehabiliteringen.

Arbetsgivare har all anledning att göra allt de kan för att minimera risken för psykisk ohälsa och stress på arbetsplatsen. 

 Förebyggande hälsotjänster

– Arbetsgivare har all anledning att göra allt de kan för att minimera risken för psykisk ohälsa och stress på arbetsplatsen. Och det finns faktiskt en hel del man kan göra, säger Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar.

I Företagarnas sjukvårdsförsäkring som vi erbjuder i samarbete med Länsförsäkringar ingår utöver snabb tillgång till specialistvård även såväl förebyggande hälsotjänster som arbetslivsinriktad rehabilitering.

– Vi erbjuder personligt samtalsstöd och chefsstöd, som man kan ringa till dygnet runt och få hjälp med det man tycker är svårt. Vi erbjuder också hälsoprofil som ger en bra överblick över ens hälsoläge och eventuella riskbeteenden, och ett flertal e-psykologiprogram för till exempel stresshantering och bättre sömn. Om man använder de här tjänsterna kan man verkligen minska risken för sjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa, berättar Kristina Ström Olsson.

Sjukvårdsförsäkringen kan du som är medlem i Företagarna köpa via paketen GARANT GrundPlus och GARANT Anställd, alternativt separat som GARANT Sjukvård eller GARANT Anställd sjukvård. Du hittar alla dessa försäkringar här.

Fem tips för att minimera risken för psykisk ohälsa på arbetsplatsen

1. Ha en tydlig rollfördelning av arbetsuppgifterna.

2. Arbeta med ett stödjande och rättvist ledarskap.

3. Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna.

4. Kommunicera och gör medarbetarna delaktiga.

5. Ge möjlighet till återhämtning och sociala aktivitet.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna