headphones newspaper video-player

Sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring– vad är skillnaden?

10 jul 2017
Sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring är två helt olika försäkringar. De är lätta att förväxla och därför reder vi här ut skillnaden. Både du, ditt företag och dina anställda kan vinna mycket på att hitta rätt försäkringsskydd för er.

– Kortfattat kan man säga att en sjukförsäkring är en ekonomisk försäkring som tryggar ekonomin om du skulle råka ut för en långtidssjukskrivning. Medan sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till betydligt snabbare specialistvård jämfört med vad som erbjuds i den offentliga vården, förklarar Johan Abrahamsson, försäkringsansvarig på Företagarna.

Blir du långtidssjukskriven mer än 90 dagar, får du en begränsad ersättning från Försäkringskassan. Inledningsvis ligger ersättningen på 80 procent av lönen men efter 90 dagar sjunker den ner till 65 procent.

Det sjukförsäkringen gör är att täcka upp för förlorad arbetsinkomst. Med Företagarnas sjukförsäkring (Garant inkomstskydd) kan du få en skattefri ersättning på upp till 4 500 kronor per månad vid långtidssjukskrivning, den gäller från 3 månader upp till 36 månader.

Få snabb tillgång till vård

Sjukvårdsförsäkringen däremot, ger snabb tillgång till vård. Så att du ska kunna komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt.

– Det unika med Företagarnas sjukvårdsförsäkring är att du har rätt att träffa en specialistläkare inom 7 dagar utan krav på remiss. Om du därefter behöver en operation garanterar vi att du får det inom 20 arbetsdagar. Vi genomför dessutom en oberoende medicinsk granskning för att säkerställa att du får rätt vård. I den offentliga vården har du rätt att träffa en specialistläkare först inom 90 dagar och behöver du operation kan du få vänta i upp till 90 dagar till. För en egenföretagare är det naturligtvis en katastrof att vara borta så länge, säger Johan Abrahamsson.

Företagarnas sjukvårdsförsäkring skiljer sig från många andra genom att inte ha något högsta försäkringsbelopp. Det betyder att det inte finns några begränsningar i antal sjukhusbesök, så länge det är medicinskt motiverat. Det finns heller inget krav på remiss för att träffa en specialistläkare.

Som medlem i Företagarna kan du teckna både sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring genom försäkringarna GARANT GrundPlus, GARANT Sjukvård, GARANT Anställd och GARANT Inkomstskydd.

Företagarnas sjukvårdsförsäkring:

• Träffa specialistläkare inom 7 arbetsdagar och vid behov av operation garanteras det inom 20 arbetsdagar.

• Inget krav på remiss för att träffa specialistläkare.

• Inga begränsningar i antal sjukhusbesök.

• Nya medlemmar får både sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring fritt i 3 månader.*

Företagarnas sjukförsäkring:

• Täcker upp för förlorad arbetsinkomst med skattefri ersättning på upp till 4 500 kronor per månad.

• Gäller från 3 månader upp till 36 månader.

• Nya medlemmar får både sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring fritt i 3 månader.*

Läs mer om GARANT Försäkringar på www.foretagarna.se/forsakringar

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD