podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
revisor

Revisor eller inte?

En revisor har till uppgift att oberoende granska ett företags bokföring. Revisorn upprättar en revisionsberättelse där bolagets bokföring intygas att det har utförts enligt de lagkrav som finns.

AKTIEBOLAG, HANDELSBOLAG ELLER KOMMANDITBOLAG

Större aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag har krav på att ha en auktoriserad revisor. Dessa bolagsformer kan undantas kravet på revisor om det uppfyller två av de tre kriterierna nedan:
- Nettoomsättning på mindre än 3 miljoner kronor
- Max 1,5 miljon i balansomslutning och
- Högst tre anställd

ENSKILD FIRMA

I enskild firma behöver du normalt sett inte ha någon auktoriserad revisor, om inte din verksamhet uppfyller två av de nedanstående tre punkterna:
- fler än 50 anställda
- mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
- mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Läs mer om revisor på Bolagsverkets hemsida 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.