För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!
Artikeln är en annons

Så minimerar du hållbarhetsriskerna

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blir allt viktigare. Det beror dels på att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också på att det finns konkreta och affärsmässiga vinster med att ha kontroll på riskerna.

Förutom FN:s 2030-mål kommer EU:s nya ägardirektiv att ytterligare styra investeringskapitalet i en hållbar riktning. Direktivet gör att det blir hårdare krav på transparens hos institutionella ägare och att man kan visa att man investerar hållbart.

Det här påverkar så mycket som 50 procent av det totala ägarkapitalet i Europa och klarar man inte av att möta de här förändringarna så kan det bli svårt att tjäna tillräckligt med pengar på sin verksamhet. Att hantera hållbarhetsriskerna blir en fråga om överlevnad.

Sex tips för att hantera hållbarhetsrisker:

1. Skapa en strukturerad process så att hållbarhetsriskerna kan identifieras i alla beslut som fattas i företaget.

2. Analysera inte ditt företag utifrån hur det ser ut idag, utan hur det ser ut i framtiden och utifrån hur konkurrenterna agerar.

3. Fördela ansvaret så att alla i företaget har ett hållbarhetsperspektiv, från ägare via styrelse och ledningsgrupp till alla anställda.

4. Tänk integrerat så att hållbarhetsfrågorna finns med i alla beslut som fattas i företaget.

Lär dig mer om hållbart företagande

5. Jobba utifrån en målsättning där ägarna anger riktningen och ledningen ger verktyg som gör att hållbarhetsarbetet kan bli operativt.

6. Ta fram data som på ett relevant och korrekt sätt mäter hur verksamheten möter de uppsatta målen.

Vill du ha fler råd och tips?

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.