För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!
Artikeln är en annons

5 snabba tips om hållbart företagande

Att vara hållbar är att säkerställa en långsiktig framgångsrik affär genom att anpassa sitt företag efter intressenters krav och förväntningar.

 Dels handlar det naturligtvis om att skapa en ekonomisk avkastning, men också om att vara socialt ansvarstagande och att ta hänsyn till planetens begränsade resurser.

Här får du fem snabba tips av hållbarhetsexperten Maral Myhr som hjälper dig skapa ett hållbart företag.

1. Identifiera

För att säkerställa att fokus och kapital allokeras där de gör mest nytta måste man först identifiera var företagets väsentliga positiva och negativa samhällspåverkan ligger. Här bör man analysera sin affärsmodell men också se utanför företagets väggar och följa omvärldsförändringar samt föra en dialog med sina viktigaste intressenter.

2. Integrera

Det är viktigt att ägare, styrelse och ledning förstår vad hållbart företagande innebär och vilken viktig framgångsfaktor det är. Perspektivet bör genomsyra företagets målsättningar, strategier och operativa ansats. Hållbarhet kan endast vara värdeskapande om det integreras i alla led och inte drivs som en sidoverksamhet. Därför krävs också att alla avdelningar tar beslut som innefattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter för att uppnå en hållbar tillväxt.

Läs mer  Guide: Så kan företag arbete med hållbar utveckling

3. Innovera

Tänk om och tänk nytt! De företag som har använt innovation för att utveckla en hållbar vara eller tjänst har visat sig vara mer framgångsrika än de som försökt göra en existerande produkt mer hållbar. Här har mindre, men snabbt växande, företag en fördel framför större företag då de lättare kan anpassa sin affärsmodell. Digitaliseringen har visat sig vara en katalysator till många hållbara innovationer.

4. Rapportera

Ett bra sätt att vara transparent och engagera sina intressenter är att hållbarhetsrapportera. Devisen är enkel: det som blir redovisat blir också utfört. Fokusera på att redovisa nyckeltal som förklarar hur ditt företag arbetar och presterar gällande de väsentliga aspekterna ni identifierat. Här gäller det att vara nyanserad och att kunna erkänna om man inte uppnått sina mål eller om misstag begåtts. Samtidigt måste man visa att man jobbar med att lösa problemen. Transparens och tydlighet är avgörande för ett företags förtroende och anseende i dagens snabba informationssamhälle.

Läs även: Så blir firman klimatsmart

5. Efterleva

Följ upp och utvärdera effekten av företagets insatser för att skapa en jämförbarhet över tid. Det är också viktigt att leva som man lär, en hållbar vision kan snabbt hamna i skuggan av organisatoriska skandaler eller annan bad will. Här spelar ledningen återigen en viktig roll för att skapa en företagskultur som skapar rätt förutsättningar för alla medarbetare att ta rätt beslut i rätt riktning.

Maral Myhr - Miljö 8025.jpgMahral Myhr ärhållbarhetsexpertpå Grant Thornton.

Ladda ner Framtidskollen från Grant Thornton

 

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.