För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 28 jul 2023
Företagarna tillstyrker i sak de föreslagna ändringarna.

Läs remissyttrandet som pdf. 

I promemorian föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades till att i stället gälla under högst sju år. Även kravet om att vistelsen i Sverige ska vara avsedd att vara högst fem år ska ändras till att i stället vara avsedd att vara högst sju år. Ändringar föreslås träda i kraft 1 januari 2024, men tillämpas för vistelser i Sverige som påbörjas efter 31 mars 2023.

Företagarna tillstyrker i sak de föreslagna ändringarna. Vi instämmer i regeringens bedömning i promemorian att Sveriges skatteregler, särskilt sådana som avser internationellt lättrörlig högkvalificerad arbetskraft, behöver vara konkurrenskraftiga. Det innebär att Sverige bör sträva efter att ha regler som inte bara matchar motsvarande regler i viktiga konkurrentländer, utan är ännu bättre. Vad gäller de personer som arbetar i Sverige och som i dag omfattas av skattelättnaden under femårsgränsen, anser Företagarna att när den föreslagna förlängningen träder i kraft, bör dessa också omfattas av den förlängda tiden.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.