För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Publicerad 1 dec 2023
Företagarna tillstyrker utredningens förslag i allt väsentligt.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Utredningen föreslår flertalet viktiga förslag i betänkandet, bland annat att arbetsmarknadens behov fortsatt ska styra yrkeshögskolan, att kvaliteten och tilliten till yrkeshögskolan ska vara fortsatt hög, att yrkeshögskolans särart behöver fortsatt vara styrande. Betänkandet föreslår även införande av ett nytt gemensamt ansökningssystem och en fortsatt expansion av yrkeshögskolan, samt avråder från att ett fjärde tekniskt år ska flyttas till yrkeshögskolan.

Företagarna anser att det är av stor vikt att den särart som yrkeshögskolan har i dag bibehålls och fortsätter vara styrande. Yrkeshögskolan genomför eftergymnasiala utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov och är flexibel i förhållande till efterfrågan, med ett betydande inflytande från arbetslivet. Samtidigt är ledtiderna korta, det finns en stark koppling till praktiskt arbete i form av lärande i arbete (LIA) och utbildningsformen som sådan är decentraliserad. Allt detta sammantaget gör yrkeshögskolan unik och dess särart behöver fortsatt få vara styrande även vid framtida behov av reformeringar av yrkeshögskolan.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.