För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Publicerad 31 okt 2023
Företagarna har gjort ett inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition.

Läs hela inspelet som pdf. 

Basanslagen för forskning bör fördelas baserat på indikatorer för vetenskaplig excellens, samverkan och internationalisering.

Resurstilldelningen till den högre utbildningen bör reformeras, för att tydligare främja färdigställda examina i tid, kvalitet och arbetslivssamverkan.

Strategiska innovationsprogram/-områden måste följas upp utifrån nyttan satsningarna gett. Utformningen av sådana satsningar måste ge reella möjligheter för småföretag att delta.

Idéer som formas i akademin i högre grad behöver kunna omsättas i nya företag. Innovationskontor, inkubatorer och science parks behöver ha tillräckliga resurser för att kunna bidra till detta. Testbäddar måste tillgängliggöras för alla bolag, oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar.

Rörlighet mellan akademin och näringslivet bör premieras. Det kan ske genom bland annat breddade rekryteringsgrunder och incitament för ökad samverkan med näringslivet.

Små aktörer måste ha ekonomiska möjligheter att försvara sig i patenttvister. Reformen med införandet av patent- och marknadsdomstolarna behöver utvärderas.

Sveriges höga marginalskatter har skadliga effekter på nyttjandet av humankapital och bör sänkas.

FoU-avdraget bör förbättras, bland annat genom att flytta granskningen till mer kvalificerade handläggare, ge tydligare och bredare definition av FoU i avdragets bemärkelse och förenkla den praktiska hanteringen.

Det bör göras lättare för internationella forskare och studenter att kvarbli i Sverige, bland annat genom ett fast track-visum för forskare och utökade möjligheter för internationella studenter att kvarbli efter examen under jobbsökarperioden.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.