För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar över betänkandet Informationsförsörjning på skolområdet Skolverkets ansvar (SOU 2023:21)

Publicerad 23 okt 2023
Företagarna tillstyrker utredningens bedömning i allt väsentligt.

Läs remissyttrandet som pdf.

I betänkandet föreslås att Statens skolverk (Skolverket) tar över insamlingen av uppgifter från kommuner och enskilda huvudmän som Statistiska centralbyrån (SCB) hittills har utfört på uppdrag av Skolverket. Insamlingen ska göras utanför sådan verksamhet som omfattas av statistiksekretess. Lösningen syftar bland annat till att myndigheter och kommuner ska kunna utföra sina författningsreglerade uppgifter och att föräldrar och elever ska ha god tillgång till information inför skolval.

Företagarna tillstyrker utredningens bedömning i allt väsentligt. Företagarna har länge förespråkat tillgängliggörandet av jämförbara data för att elever och föräldrar ska kunna göra grundade och välinformerade skolval.

En förutsättning för att huvudmännens administrativa börda inte ska öka genom detta förslag är dock att inga övriga uppgifter behöver lämnas till SCB framgent, så att den administrativa bördan minskar såsom utredningen beskriver det.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.