För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar: Förslag till ny Lag om korttidsstöd – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 2022:65)

Publicerad 29 mar 2023
Företagarna välkomnar initiativet som tagits genom betänkandet, men anser att det finns förbättringspotential.

Läs hela remissvaret som pdf.

Under pandemin ändrades reglerna för korttidsstöd upprepade gånger och det bidrog till att det var svårt att förstå hur och vad som skulle redovisas. Det underlättade inte heller att handläggningstiden var alltför lång och krånglet med vilken jämförelsemånad som skulle användas innebar att många företag gjorde misstag.

Mer förutsägbart för företagen

Företagarna delar kommitténs förslag om att ett permanent system för stöd vid korttidsarbete blir mer förutsägbart för företagen. Vidare delar Företagarna det övergripande syftet att det ska vara arbetsgivarens behov av att arbetstidsminskning som ska bedömas. Det är också rimligt att företagen inte ska ha behövt vidta andra åtgärder i syfte att minska kostnaderna innan stöd kan sökas.

Vidare anser Företagarna att när stöd ges via statliga medel ska förutsättningarna för att få stöd vara neutrala. Krav på särskild företagsform för att erhålla stöd ska inte ställas i lagstiftningen. I dag är drygt 62 procent av företag med 1–49 anställda inte omslutna av ett kollektivavtal. För att ett en lagstiftning ska få legitimitet och vara konkurrensneutral bör heller inte krav på kollektivavtal eller liknande ställas.

Företagarna håller med om att förfarandet av den nya lagen behöver vara enkelt att tillämpa om Skatteverket ska hantera stora volymer av ansökningar. Därför tillstyrker vi att vissa kontrollmoment under tiden när korttidsstöd utges tas bort i enlighet med förslagen. Vi tillstyrker också att utdelning och andra värdeöverföringar inte ska vara ett hinder för korttidsstöd.

Preliminärt stöd får lämnas endast för arbetstagare som inte tillhör arbetsgivarens familj

Kommittén föreslår att det i den nya lagstiftningen inte ska vara möjligt att få stöd om man tillhör arbetsgivarens familj. Detta i huvudsak beroende på att det är svårt att bedöma arbetstidsminskningen för ägare och familjemedlemmar och att familj är undantagna i lagen om anställningsskydd (LAS) avseende exempelvis när det gäller uppsägningsorsaker. Företagarna finner att detta kommer att missgynna speciellt mindre företag där det är mycket vanligt att ägaren är tillika anställd och där också delar av familjen ofta arbetar som anställda.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.