För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Publicerad 4 feb 2022
Företagarna är positiva till att karenstiden slopas i enlighet med promemorians förslag.
Foto: Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrande över promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, som pdf.

I promemorian föreslås att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. Den föreslagna ändringen innebär att även den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020-september 2021 kan beviljas stöd efter ansökan till Skatteverket. En sådan ansökan kan ges in till Skatteverket tidigast den 1 april 2022.

Företagarna är positiva till att karenstiden slopas i enlighet med promemorians förslag. Korttidsstödet är ett angeläget verktyg för att företag ska kunna behålla anställda vid tillfälliga ekonomiska nedgångar. I synnerhet är detta av vikt när nedgången orsakats av en oförutsedd ändring i restriktioner eller rekommendationer från statens sida.

Företagarna har dock invändningar mot vissa aspekter av förslaget. I synnerhet anser Företagarna att även familjemedlemmar i företaget måste kunna komma i fråga för korttidsstöd. Även att undanta företag som huvudsakligen finansieras av allmänna medel synes kontraproduktivt, då det drabbar småföretag i offentliga upphandlingar och mindre företag med kontaktintensiv verksamhet inom till exempel vård, rehabilitering och omsorg. Likaså finns starka skäl att tillämpa de högre nivåerna vad gäller ersättning respektive permitteringsgrad, som gällde tidigare. Vidare anser Företagarna att den angivna tiden för ansökan, april månad, är påtagligt kort. Ansökningstiden bör åtminstone vara maj månad ut. En annan möjlighet är att tidigarelägga första ansökningsdatum, så att företag kan förbereda och skicka in sina ansökningar tidigare än 1 april, även i det fall Skatteverket kan börja handlägga ansökningarna först då.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.