För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

Publicerad 4 mar 2022
Det finns ett stort behov av ökade investeringar i drift och underhåll, samt att åtgärda flaskhalsar och ökad kapacitet i transportsystemet.
Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com.

Företagarna anser att det finns betydande brister i fördelningen av de ekonomiska medel som ligger till grund för vidmakthållande och utveckling av transportsystemet, vilket motiverar ett reviderat förslag innan beslut fattas. Det krävs ett omarbetat förslag där;

  • finansiering av nya stambanor för höghastighetståg lyfts ur den nationella planen så att andra mer nödvändiga och samhällsekonomiskt lönsamma investeringar inte trängs undan,
  • medel omfördelas så att underhållsskulden i vägnätet kan byggas bort,
  • trafikslagen kompletterar varandra istället för att ses som konkurrenter.

Läs hela remissvaret över förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 som pdf.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.