podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com.

Remissvar: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

Publicerad 4 mar 2022
Det finns ett stort behov av ökade investeringar i drift och underhåll, samt att åtgärda flaskhalsar och ökad kapacitet i transportsystemet.

Företagarna anser att det finns betydande brister i fördelningen av de ekonomiska medel som ligger till grund för vidmakthållande och utveckling av transportsystemet, vilket motiverar ett reviderat förslag innan beslut fattas. Det krävs ett omarbetat förslag där;

  • finansiering av nya stambanor för höghastighetståg lyfts ur den nationella planen så att andra mer nödvändiga och samhällsekonomiskt lönsamma investeringar inte trängs undan,
  • medel omfördelas så att underhållsskulden i vägnätet kan byggas bort,
  • trafikslagen kompletterar varandra istället för att ses som konkurrenter.

Läs hela remissvaret över förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 som pdf.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.