För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system

Publicerad 30 sep 2022
Företagarna instämmer i de synpunkter som framförts i remissvaren från Sveriges Åkeriföretag och Näringslivets Transportråd.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I betänkandet läggs förslag till utformning av ett nytt miljöstyrande system, som alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften, för godstransporter på väg. Utredningen föreslår ett avståndsbaserat system, geografisk differentiering, undantag från skatteplikt för vägar med mindre mängd tunga fordon, differentiering utifrån fordonsegenskaper, med mera.

Företagarna instämmer i de synpunkter som framförts i remissvaren från Sveriges Åkeriföretag och Näringslivets Transportråd, i synnerhet dessa:

  • Den nya vägtullen ska inte innebära ökat totalt avgiftsuttag.
  • Differentiering utifrån fordonsegenskaper bör förenklas till de egenskaper som långsiktigt har betydelse för utveckling av vägtrafiksystemet.
  • Förslaget till vägtull behöver kompletteras med en helhetssyn på skatter och avgifter i vägtrafiksystemet.
  • Man bör börja med ett mer begränsat vägnät och utvärdera systemet kontinuerligt. Ytterligare vägar kan adderas om utvärderingen visar att det behövs.
  • Fordon med låga utsläpp bör ha nedsatt avgift för att stärka den miljöstyrande effekten.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.