För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Publicerad 12 dec 2022
Sänkt skatt på drivmedel kan bidra till ett minskat kostnadstryck för berörda sektorer.
Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås att energiskatten på bensin och diesel under 2023–2025 sänks med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler, att skatten på lågbeskattad olja sänks samt att bränsle som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandelssystemet ska befrias från koldioxidskatt.

Företagarna noterar att sänkningen av priset på bensin och diesel vid pump blir lägre än 80 öre, på grund av uppräkningsreglerna per 1 januari 2023. Sänkt skatt på drivmedel kan ändock bidra till ett minskat kostnadstryck för berörda sektorer. Företagarna anser vidare att BNP-indexeringen av drivmedelsskatterna bör avskaffas samt tillstyrker slopande av koldioxidskatt för bränsle i kraftvärme- och värmeverk. Vi har inga synpunkter på förslaget om sänkt skatt för lågbeskattad olja.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.