podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Företagarna har inget att invända mot promemorians förslag.
Publicerad 4 feb 2022

Läs hela remissyttrandet över promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel, som pdf.

I promemorian föreslås att energiskatten på bensin och diesel sänks från den 1 maj 2022, med motsvarande 50 öre per liter i pris vid pump (40 öre i energiskatt, 10 öre i mervärdesskatt).

Företagarna har inget att invända mot promemorians förslag. Vår övergripande ståndpunkt är att punktskatter, i synnerhet på det gröna området, primärt ska utformas för att täcka kostnaden för skadliga externaliteter, exempelvis miljöpåverkande utsläpp. När sådana skatter börjar gå över den nivån och användas som generell intäktskälla, riskerar det att undergräva förtroendet för miljö- och klimatpolitiken.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.