För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Publicerad 12 dec 2022
Företagarna avstyrker förslaget, då det försämrar marginalerna för berörda mikroföretag.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne höjs från 6 procent till 12 procent. Företagarna avstyrker förslaget, då det försämrar marginalerna för berörda mikroföretag.

Som redogörs för i konsekvensanalysen är de företag som berörs till 80-99 procent mikroföretag med fyra anställda eller färre. Konsekvensanalysens bedömning att förslaget skulle leda till lägre incitament att reparera varor, samt negativa sysselsättningseffekter i de berörda branscherna, är ytterligare skäl för Företagarna att avstyrka förslaget.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.