podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Remissyttrande: Promemorian Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Publicerad 12 dec 2022
Företagarna avstyrker förslaget, då det försämrar marginalerna för berörda mikroföretag.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne höjs från 6 procent till 12 procent. Företagarna avstyrker förslaget, då det försämrar marginalerna för berörda mikroföretag.

Som redogörs för i konsekvensanalysen är de företag som berörs till 80-99 procent mikroföretag med fyra anställda eller färre. Konsekvensanalysens bedömning att förslaget skulle leda till lägre incitament att reparera varor, samt negativa sysselsättningseffekter i de berörda branscherna, är ytterligare skäl för Företagarna att avstyrka förslaget.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.