För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Publicerad 25 jan 2022
Företagarna anser att betänkandet i många delar är en god grund för fortsatt arbete med frågorna.
Foto: Shutterstock.com

Trots allvarliga brister i utredningens förutsättningar – långsam tillsättning av bemanning och senare även experter, den korta utredningstiden, osäkerheten kring en eventuell förlängning och resurser – anser Företagarna att utredaren har fått fram ett genomarbetat betänkande som i många delar är en god grund för fortsatt arbete med frågorna.

Hade utredningen fått de förutsättningar som dessa otroligt viktiga frågor förtjänar, framför allt för de minsta företagen, hade förslagen kunnat kommit ännu längre.

Företagarna vill även inledningsvis framhålla vikten av att förslagen kring en ny regelprocess måste hållas samman och ses som en helhet.

För detaljerade synpunkter på utredningens förslag inom regelverk för mikroföretagande, myndigheternas tillämpning av olika regelverk, en process för att hantera förenklingsbehov, arkiveringsreglerna samt tydligare regler för kombiuppdrag, ladda ner Företagarnas remissyttrande som pdf:

Remissyttrande över Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.