podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande över SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Publicerad 20 jun 2022
Företagarna välkomnar utredningens förslag.

Läs hela remissyttrandet över SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (pdf).

Företagarna välkomnar utredningens förslag och anser att utredningen presenterar en väl genomarbetad analys med konstruktiva förslag till hur införande av gårdsförsäljning ska kunna ske. Det finns dock några delar i utredningen som vi inte håller med om och vill särskilt belysa.

Företagarna arbetar aktivt för att minska mängden regler och uppgiftsinlämning till myndigheter som tynger företagares vardag. Förslaget som utredningen lämnar innebär enligt Företagarna onödigt många och krångliga regler för producenter som vill bedriva gårdsförsäljning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.