podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande över SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Företagarna välkomnar utredningens förslag.
Publicerad 20 jun 2022

Läs hela remissyttrandet över SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (pdf).

Företagarna välkomnar utredningens förslag och anser att utredningen presenterar en väl genomarbetad analys med konstruktiva förslag till hur införande av gårdsförsäljning ska kunna ske. Det finns dock några delar i utredningen som vi inte håller med om och vill särskilt belysa.

Företagarna arbetar aktivt för att minska mängden regler och uppgiftsinlämning till myndigheter som tynger företagares vardag. Förslaget som utredningen lämnar innebär enligt Företagarna onödigt många och krångliga regler för producenter som vill bedriva gårdsförsäljning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.