För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Publicerad 20 jun 2022
Företagarna välkomnar utredningens förslag.

Läs hela remissyttrandet över SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (pdf).

Företagarna välkomnar utredningens förslag och anser att utredningen presenterar en väl genomarbetad analys med konstruktiva förslag till hur införande av gårdsförsäljning ska kunna ske. Det finns dock några delar i utredningen som vi inte håller med om och vill särskilt belysa.

Företagarna arbetar aktivt för att minska mängden regler och uppgiftsinlämning till myndigheter som tynger företagares vardag. Förslaget som utredningen lämnar innebär enligt Företagarna onödigt många och krångliga regler för producenter som vill bedriva gårdsförsäljning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.