För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Dörren på glänt för gårdsförsäljning

Publicerad 9 dec 2021
Gårdsförsäljningsutredningen menar att privat försäljning i liten skala hos tillverkare bör bli tillåtet. Företagarna välkomnar förslaget.
Foto: Pack-Shot/Shutterstock.com.

Den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker är en växande bransch. Utbudet och antalet producenter har ökat kraftigt och i dag finns närmre 900 vingårdar, mikrobryggerier och destillerier. De allra flesta av dem är småföretag med i genomsnitt 2–4 anställda, både i städer och på landsbygden.

I dag får dessa drycker endast säljas på Systembolaget och restauranger och inte i samband med produktionen. Sverige är det enda landet i EU där gårdsförsäljning inte är tillåtet.  fredrik_ostbom_rund150px.png

− I stort sett samtliga seriösa bedömare menar att det bör vara möjligt för småskaliga tillverkare att ha möjlighet till försäljning i samband med besök på tillverkningsplatsen. Det råder dock viss oenighet i vilken omfattning det ska ske, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

Företagarna välkomnar förslaget

Nu öppnar en ny statlig utredning upp för gårdsförsäljning, om än i begränsad form. Endast verksamheter med relativt liten produktion kommer ifråga och försäljning ska endast tillåtas i anslutning till studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället. Mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas.

 −Trots de kraftiga begränsningarna är Företagarna positiva till förslaget. Det är ett första, och nödvändigt steg i utvecklingen av Sveriges vingårdar, mikrobryggerier och destillerier, säger Fredrik Östbom.

Finns stödet i riksdagen?

Utredningen tar särskilt fast på de mindre och växande företagens möjligheter att fortsatt kunna utveckla sina högkvalitativa hantverksprodukter. Dessa företagare är, liksom alla företagare, en källa till stolthet för Sverige.

En utmaning med tidigare utredningar har varit att gårdsförsäljning bedömts vara oförenligt med EU-rätten. Den nu aktuella utredningen bedöms däremot ha presenterat ett förslag som möjliggör Systembolagets monopol med gårdsförsäljning utan att strida mot EU-rätten. Det talar för att det kan finnas möjlighet att riksdagen ställer sig bakom ett lagförslag i frågan. Det riskerar dock att få vänta till nästa mandatperiod. 

Gårdsförsäljningsutredningens förslag

Utredningens uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Gårdsförsäljning ska endast få bedrivas av den som tillverkar alkoholdrycker småskaligt, oberoende och hantverksmässigt, samt av den som odlar druvor som används för vintillverkning.
  • Tillverkaren ska vara ekonomiskt och juridiskt oberoende från storskaliga tillverkare.
  • Tillverkarens årliga produktionsvolym får inte överstiga 75 000 liter spritdrycker, 500 000 liter jästa drycker med upp till 10 volymprocent alkohol (exempelvis öl eller cider) eller 200 000 liter jästa drycker med mer än 10 volymprocent alkohol (exempelvis vin och fruktvin).
  • Gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället.
  • Vid ett och samma besökstillfälle föreslås varje person maximalt kunna köpa 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter andra jästa drycker och 3 liter starköl.

Källa: Sou 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

Fler nyheter från Företagarna