För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Regeringens uppdrag till Svenska Kraftnät att undersöka möjligheten att använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder för konsumenter och företag

Publicerad 11 okt 2022
Företagarna har getts möjlighet att till Svenska Kraftnät inkomma med synpunkter på hur ett ekonomiskt stöd för höga elkostnader kan utformas.

Läs hela yttrandet som PDF.

Företagarna har getts möjlighet att till Svenska Kraftnät inkomma med synpunkter på hur ett ekonomiskt stöd för höga elkostnader kan utformas.

De kraftigt ökade elpriserna sätter hård press på företag. I synnerhet i elområde 3 och 4 rapporterar medlemmar i Företagarna dagligen om ohållbara kostnader. Detta riskerar i förlängningen att leda till minskad produktion, uppsägningar och i värsta fall konkurser. En sådan utveckling skulle ytterligare drabba Sveriges ekonomi.

Företagarna anser att staten primärt bör minska företagens kostnader genom sänkningar av skatt och moms. Det ger en direkt likviditetseffekt, kräver inga administrativt betungande ansökningsförfaranden och kan beslutas av riksdagen genom budget relativt snabbt. Eftersom energiskatt på el beläggs med moms ökas kostnaderna för företag dubbelt.

Företagarna anser att energiskatt på el och moms på denna bör sänkas till lägsta tillåtna nivå. Vidare bör månatlig återbetalning av energiskatt för el i industriell produktion införas för alla företag. I dag får bara större företag månadsvis återbetalning av energiskatt på el som används i industriproduktion; mindre företag har bara möjlighet till årlig återbetalning, trots större behov av likviditet.

Sänkta skatter kan dock behöva kombineras med någon form av ekonomisk stödmekanism. Formen för ett sådant stöd bör utformas på ett ändamålsenligt sätt. Företagarna vill därutöver uppmärksamma behovet av att från regeringens sida klargöra hur stödet ska finansieras om flaskhalsintäkterna inte räcker till.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.