För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel

Publicerad 31 mar 2022
Företagarna anser att drivmedelsskatterna behöver sättas ned även permanent.

Läs remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås att energiskatten på bensin och diesel ska tillfälligt sänkas med 1 krona och 5 öre per liter från den 1 maj till och med den 30 september 2022.

Företagarnas övergripande ståndpunkt är att punktskatter, i synnerhet på det gröna området, primärt ska utformas för att täcka kostnaden för skadliga externaliteter, exempelvis miljöpåverkande utsläpp. När sådana skatter börjar gå över den nivån och användas som generell intäktskälla, riskerar det att undergräva förtroendet för miljö- och klimatpolitiken. Företagarna ser därför, liksom för att de svenska företagens konkurrenskraft inte ska urholkas, att drivmedelsskatterna behöver sättas ned även permanent. Detta kan ske utan att den huvudsakligt klimatkompenserande koldioxidskatten sänks.

Sänkt energiskatt på bensin och diesel, avskaffande av moms på energiskatten, slopande av BNP-uppräkning av energiskatter på drivmedel, att skattebefria biodrivmedel inom ramen för reduktionsplikten, är åtgärder som skulle leda till lägre pris vid tankning. Regeringen bör därför i det vidare lagstiftningsärendet se över hur drivmedelsskatterna kan sänkas på längre sikt.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.