podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande över promemorian Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Publicerad 30 sep 2022
Företagarna anser att regeringen bör avvakta med eventuella beslut om skattenedsättningen för datorhallar till efter att Energimyndigheten har redovisat sitt uppdrag.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås dels att avfallsförbränningsskatten avskaffas från 1 januari 2023, dels att skattenedsättningen för energiskatt på elektrisk kraft som förbrukas i datorhallar slopas från 1 juli 2023. Även möjligheten till återbetalning av skatt på elektrisk kraft som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i datorhallar föreslås slopas.

Företagarna anser sedan tidigare att avfallsförbränningsskatten bör avskaffas och välkomnar därför promemorians förslag i denna del.

Vad gäller förslaget om att avskaffa skattenedsättningen för datorhallar är Företagarna mer skeptiska. De skäl som anges för förslaget i promemorian, liksom konsekvensanalysen, är inte övertygande i sak om varför nedsättningen behöver slopas i detta skede. Det ska i detta noteras att regeringen nyligen beslutat om ett uppdrag till Energimyndigheten att utreda metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för i synnerhet datacenters energianvändning av och påverkan på energisystemet. Företagarna anser mot bakgrund av detta att regeringen bör avvakta med eventuella beslut om skattenedsättningen för datorhallar till efter att Energimyndigheten har redovisat sitt uppdrag.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.