För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Publicerad 30 sep 2022
Företagarna anser att regeringen bör avvakta med eventuella beslut om skattenedsättningen för datorhallar till efter att Energimyndigheten har redovisat sitt uppdrag.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås dels att avfallsförbränningsskatten avskaffas från 1 januari 2023, dels att skattenedsättningen för energiskatt på elektrisk kraft som förbrukas i datorhallar slopas från 1 juli 2023. Även möjligheten till återbetalning av skatt på elektrisk kraft som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i datorhallar föreslås slopas.

Företagarna anser sedan tidigare att avfallsförbränningsskatten bör avskaffas och välkomnar därför promemorians förslag i denna del.

Vad gäller förslaget om att avskaffa skattenedsättningen för datorhallar är Företagarna mer skeptiska. De skäl som anges för förslaget i promemorian, liksom konsekvensanalysen, är inte övertygande i sak om varför nedsättningen behöver slopas i detta skede. Det ska i detta noteras att regeringen nyligen beslutat om ett uppdrag till Energimyndigheten att utreda metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för i synnerhet datacenters energianvändning av och påverkan på energisystemet. Företagarna anser mot bakgrund av detta att regeringen bör avvakta med eventuella beslut om skattenedsättningen för datorhallar till efter att Energimyndigheten har redovisat sitt uppdrag.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.