podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com.

Remissyttrande gällande promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning

Publicerad 1 feb 2022
Företagarna avstyrker förslaget om att införa en årlig uppräkning med två procentenheter av elektronikskatten och avfallsförbränningsskatten.

I promemorian föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik (elektronikskatten) och avfallsförbränningsskatten ska, förutom den årliga omräkningen med hänsyn till förändringen i KPI, även räknas om med beaktande av utvecklingen av BNP genom ett årligt tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI. Ändringarna föreslås träda i kraft den 22 november 2022.

Företagarna avstyrker förslaget om att införa en årlig uppräkning med två procentenheter av elektronikskatten och avfallsförbränningsskatten.

Läs hela remissyttrandet över BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning som pdf.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.