För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning

Publicerad 1 feb 2022
Företagarna avstyrker förslaget om att införa en årlig uppräkning med två procentenheter av elektronikskatten och avfallsförbränningsskatten.
Foto: Shutterstock.com.

I promemorian föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik (elektronikskatten) och avfallsförbränningsskatten ska, förutom den årliga omräkningen med hänsyn till förändringen i KPI, även räknas om med beaktande av utvecklingen av BNP genom ett årligt tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI. Ändringarna föreslås träda i kraft den 22 november 2022.

Företagarna avstyrker förslaget om att införa en årlig uppräkning med två procentenheter av elektronikskatten och avfallsförbränningsskatten.

Läs hela remissyttrandet över BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning som pdf.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.