podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com.

Remissyttrande gällande promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning

Företagarna avstyrker förslaget om att införa en årlig uppräkning med två procentenheter av elektronikskatten och avfallsförbränningsskatten.
Publicerad 1 feb 2022

I promemorian föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik (elektronikskatten) och avfallsförbränningsskatten ska, förutom den årliga omräkningen med hänsyn till förändringen i KPI, även räknas om med beaktande av utvecklingen av BNP genom ett årligt tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI. Ändringarna föreslås träda i kraft den 22 november 2022.

Företagarna avstyrker förslaget om att införa en årlig uppräkning med två procentenheter av elektronikskatten och avfallsförbränningsskatten.

Läs hela remissyttrandet över BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning som pdf.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.