För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Utvecklat flyg med effektiva styrmedel

Publicerad 5 mar 2019
Regeringens särskilda utredare Maria Wetterstrand har nu presenterat utredningen om hur man kan främja användning av biobränsle inom flyget, och därmed minska klimatpåverkan som orsakas av branschen. Företagarna välkomnar utredningsförslagens inriktning, som innebär ökad fokus på styrmedel för att få ner utsläppen, snarare än att minska resandet.

Frågan om hur flygets klimatpåverkan har varit en het potatis i svensk politik de senaste åren. På båda sidorna av de politiska blocken har det funnits en enighet om flygets klimatpåverkan behöver minska, men desto mindre enighet om hur. Frågan kulminerade i införandet av den så kallade flygskatten 2018 – något som Företagarna var kritiska till eftersom att den inte uppfyller sitt syfte.

Reduktionsplikt för flygfotogen

Samtidigt tillsattes en utredning om hur man skulle kunna minska flygets klimatpåverkan genom att införandet av olika styrmedel för det bränsle som används. Nu har regeringens särskilda utredare Maria Wetterstrand presenterat sina förslag, som bland annat innebär att en långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen ska införas.

− Att få ner utsläppen från flygresor är viktigt om vi ska klara klimatutmaningen, och där är styrmedel så som reduktionsplikt ett bra instrument som ser till att utsläppen från flyget kan minska. Dessutom kan det skapa en marknad som får igång produktionen av biobränsle ordentligt. Därför ser vi positivt på de förslag som idag har presenterats, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

Tillsammans med miljöstyrande start- och landningsavgifter bör reduktionsplikten på sikt ersätta flygskatten.

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörerna är förpliktade att blanda i biobränsle för att minska utsläppen. Detta innebär ökade priser på flygbiljetterna, men till skillnad från den nuvarande flygskatten så fokuserar en obligatorisk inblandning på minskade utsläpp, inte resandet i sig. Vid införandet år 2021 sker en inblandning av 1 procent biobränsle. År 2025 och 2030 föreslås inblandningen öka till 5 respektive 30 procent. Biljettpriset för en resa utanför Europa kommer vid införandet bli omkring 19 kronor dyrare, och omkring 250 kr för samma resa vid 2030 års reduktionsplikt.

− Tillsammans med miljöstyrande start- och landningsavgifter bör reduktionsplikten på sikt ersätta flygskatten. Andra viktiga åtgärder för att lyckas med bränslebytet och att flyget ska minska sina utsläpp är storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige tillsammans med teknikutveckling för hybridlösningar där delar av framdrivningen är elektrifierad, säger Philip Thunborg.

Jaga utsläpp, inte resandet

I Januariavtalet, som denna utredning ryms inom, ser vi att det finns en ambition om att ersätta flygskatten. Dock inte förrän ett system för flygbränsleskatt har kommit på plats. Detta är dessvärre en hård knut att lösa, men är avgörande för att flyget i ett internationellt perspektiv ska kunna minska sina utsläpp. Fram till att vi har internationella överenskommelser och avtal som tillåter beskattning av flygbränsle är det viktigt att nationella styrmedel som införs jagar utsläppen, inte resandet.

Fler nyheter från Företagarna