podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Utredning om avveckling av Bromma flygplats skapar oro bland företagare

Publicerad 2 sep 2021
Regeringen gav i april 2021 en särskild utredare uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling av Bromma flygplats. Utredningen presenterades på tisdagen och menar att det är möjligt att lägga ner Bromma mellan 2025 och 2027.
Foto: Shutterstock

Utredarens slutsats är att det inte finns några juridiska hinder för att säga upp avtalet mellan Swedavia och Stockholms stad i förtid, vilket han uppskattar kan göras inom en tidsram på 3–5 år. Utredaren menar också att Arlanda har tillräckligt med kapacitet för att ta över flygtrafiken från Bromma.

Inga svar om satsningar på Arlanda

För det svenska näringslivet och företagandet är tillgången till flyget, både in- och utrikes, väsentlig för att kunna vara konkurrenskraftig i en global ekonomi.

– Infrastrukturminister Tomas Eneroth påpekade på presskonferensen att regeringen ”vill säkra kapaciteten på Arlanda”, vilket fortfarande är oklart vad som menas. Om den tillgänglighet som Bromma flygplats erbjuder i dag försvinner måste Arlanda byggas ut och öka sin kapacitet för att kunna täcka upp behovet, säger Företagarnas näringspolitiska expert Philip Thunborg.

Livsavgörande beslut för landsbygden

Arild Kleven är Företagarnas ordförande på Gotland och känner en stor besvikelse att utredningen inte gav svar på de stora frågorna hur ett fullgott alternativ ska ser ut.

– Oron som många med mig på Gotland upplever är att det här är ett livsavgörande beslut för Gotland och landsbygden. Det skapar oro för vilka förutsättningar som ges till att leva, bo och verka här på ön, säger Arild Kleven till TT.

Vad händer nu?

Utredningen kommer nu att skickas ut på remiss och diskuteras i riksdagens trafikutskott. Tidigare i år tillkännagav en majoritet i trafikutskottet att beslut om framtiden för Bromma flygplats bör tidigast tas när flyget har ”återhämtat sig och tillförlitliga prognoser avseende flygets utveckling kan göras”.

Fler nyheter från Företagarna