För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Maxtak på 500 personer från 19 januari

Publicerad 12 jan 2022
Regeringen vill att maxtaken på mässor och arrangemang inomhus samt privata sammankomster börjar gälla onsdag 19 januari.

Regeringen föreslår att de tidigare aviserade förändringarna i begränsningsförordningen börjar gälla från och med onsdag den 19 januari.

Det är två förändringar som ska genomföras.

  • För det första införs ett deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor inomhus, även när vaccinationsbevis används. OM man kan dela in lokalen/arenen/området i sektioner som hålls helt åtskilda tillåts 500 personer per sektion. 
  • För det andra sänks deltagartaket vid uthyrning av platser för privata sammankomster från 50 till 20 personer. Undataget är begravningar som tillåter 50 personer.

Bakgrunden till de förändringar som regeringen vill införa från och med nästa vecka är att Folkhälsomyndigheten ser dem som viktiga för att hantera det rådande läget i smittspridningen.

Förhindra allvarliga konsekvenser 

I den hemställan som ligger till grund för regeringens förslag skriver Folkhälsomyndigheten att det inte räcker med vaccinationsbevis och de redan gällande övriga reglerna. Myndigheten anser att nya deltagartak behövs för att ytterligare minska risken för allvarliga konsekvenser vid eventuell smittspridning.

Samtidigt konstaterar Folkhälsomyndigheten i sin hemställan att vaccinationsbevis alltjämt fyller en funktion vid arrangemang med mer än 50 deltagare eftersom de minskar risken för att många ovaccinerade med förhöjd risk för slutenvård smittas vid samma tillfälle. Idrott, kultur och övriga arrangörer anses ha väl fungerande lösningar för att hantera publik i sektioner och därför tillåts 500 per sektion. 

Företagarna är kritiska 

Företagarna har lämnat ett remissyttrande om förslagen och är kritiska till de nya begränsningarna. 

Bristen på empiriskt grundat underlag för och proportionalitetsbedömning av de föreslagna åtgärderna, gör att Företagarna avstyrker dem.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna