För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt

Publicerad 21 apr 2022
Företagarna anser sedan tidigare att elektronikskatten bör avskaffas.
foto: Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet från Företagarna om promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt (pdf).

I promemorian föreslås ett antal förändringar av kemikalieskatten på viss elektronik, också benämnd elektronikskatten. Rätten till avdrag ska enbart påverkas av om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Huruvida ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt ska inte påverka avdragsrätten. Varor som inte innehåller brom eller klor ska medges avdrag med 50 procent, och varor som därtill inte innehåller fosfor medges avdrag med 95 procent. Skatten ska vara 11 kronor per kilo av den skattepliktiga varans nettovikt för vitvaror, och 154 kronor per kilo för övrig elektronik. Maximal skatt per skattepliktig vara ska vara 470 kronor.

Företagarna anser sedan tidigare att elektronikskatten bör avskaffas. Den ståndpunkten kvarstår. Skatten är alltjämt administrativt betungande och suboptimalt konstruerad, utan att ha påvisbar miljönytta. Som påpekas i Skatteverkets remissvar kommer förändringarna som föreslås i denna promemoria inte att förändra slutsatserna i den utvärdering som Skatteverket och Kemikalieinspektionen genomförde 2020. Om regeringen ändå väljer att behålla elektronikskatten bör full avdragsrätt gälla för varor som saknar de berörda kemikalierna. Det finns inga rimliga motiv att beskatta något som inte finns i varorna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.