podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com.

Remissyttrande: promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Publicerad 17 mar 2021
Företagarna avstyrker ett genomförande av promemorians förslag.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning som pdf.

Regeringen har genom promemorian lagt fram förslag om åtgärder mot plast och nedskräpning. Bland annat föreslås införande av nedskräpningsavgift. Även om en del regleringar kan vara motiverade, innebär de en ökad kostnad för producenter – och därmed även för handlare och kunder.

Företagarna avstyrker ett genomförande av promemorians förslag om avgiftssystemet för minskad nedskräpning till dess att EU-kommissionen presenterat närmare råd om hur systemet bör utformas. Först vid ett sådant tillfälle kan Sverige implementera direktivet på rätt sätt från början och genomföra åtgärderna på ett sätt som är kostnadseffektivt, transparent och proportionellt.

Företagarna är av uppfattningen att ett utökat producentansvar i form av medvetandehöjande insatser och fler ändamålsenliga kärl för uppsamling av plastprodukter tillsammans med ett mer utvecklat pantsystem som inkluderar fler produkter än i dag, är att föredra framför en nedskräpningsavgift.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.