För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m.

Publicerad 8 feb 2021
Företagarna avstyrker promemorians förslag.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m. som pdf.

I promemorian föreslås att det tillfälliga förbudet mot servering av alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 ska gälla fram till den 28 februari 2021. Från den 1 mars till den 11 april 2021 ska förbudet att servera alkohol gälla från klockan 22.00.

Företagarna har i flera tidigare remissyttranden framfört att många av de restriktioner som riktats mot restauranger och serveringsställen för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 har präglats av brist på träffsäkerhet, och att ett flertal restriktioner har varit oproportionerliga. Det gäller inte minst förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00.

Sedan förekomsten av viruset blev känt i Sverige har landets företag vidtagit kraftiga åtgärder för att hindra smittspridningen, för att så långt det är möjligt säkerställa att kunder och gäster håller tillräckligt stort avstånd. Så länge en verksamhet är säker ur smittspridningsperspektiv anser Företagarna att denna bör kunna hållas öppen. Det är inte servering av alkohol som utgör en fara för smittspridning, eller tidpunkten för intagandet, utan lokalens och kundernas möjlighet att minimera riskerna, genom exempelvis avstånd.

Företagarna avstyrker därmed promemorians förslag och anser att förbudet mot att servera alkohol både efter klockan 20.00 och 22.00 skyndsamt bör slopas.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.