För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola, SOU 2020:33

Företagarna välkomnar utredningen och ställer sig positiva till ett flertal av utredningens förslag.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) som PDF.

Företagarna välkomnar särskilt förslagen om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av såväl gymnasieskolan som Komvux. Det är avgörande för att komma till rätta med den kompetensbrist som råder bland de små och medelstora företagen. En självklar utgångspunkt vid planering och dimensionering av all utbildning måste vara att behoven även hos de mindre företagen beaktas, exempelvis via de branschråd som nämns i utredningen.

Ökad statlig styrning kan försvåra näringslivets behov

Samtidigt som Företagarna välkomnar förslagen om dimensionering, ser vi ett antal risker. Vi är oroade för att ökad statlig styrning och krav på effektivt resursutnyttjande riskerar att försvåra den flexibilitet som krävs för att möta småskaliga och lokala behov från näringslivet. Företagarna menar därför att finansiering måste tryggas för att även mer kostsamma och lokalt anpassade utbildningar fortsatt ska kunna genomföras. Avgörande för stärkt likvärdighet och för att utbildning i högre utsträckning ska leda till arbete är också att de anordnare med högst kvalitet är de som får bedriva utbildning. Det kräver en stärkt resultatuppföljning. Företagarna ser en risk att de ramar som utredningen presenterar riskerar att bli alltför stelbenta och leda till en utveckling i motsatt riktning.

Yrkesprogrammen bör ge högskolebehörighet

Kartläggningar som Företagarna genomfört visar att det hos våra medlemsföretag råder särskilt kännbar brist på gymnasialt yrkesutbildad kompetens. Det är därför avgörande att yrkesprogrammens attraktivitet stärks, varför Företagarna menar att yrkesprogrammen bör ge högskolebehörighet som huvudregel. Därtill behöver stärkt information om utbildningars kvalitet kompletteras med stärkt studie- och yrkesvägledning för att ge eleverna bättre möjlighet att göra informerade studieval.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.