För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över SOU 2020:5 Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

Rut-utredningens delbetänkande föreslår att Rut-avdraget utökas med fyra nya typer av tjänster samt att taket för rut-avdraget höjs till 75 000 kronor per person och år.
Utredningen föreslår att rut-avdraget utökas med fyra nya typer av tjänster: tvätt vid tvättinrättning inklusive transport av tvätten, möblering av bostad, transport av bohag till återanvändning samt till och från magasinering och enklare tillsyn av bostad, till exempel fritidshus.

Läs hela remissyttrandet som PDF. 

Företagarna är på det stora hela positiva till utredningens förslag. Höjningen av taket är positivt och något Företagarna har efterlyst ett antal år. Dock bör det ytterligare ses över om det är ändamålsenligt att taket beräknas gemensamt för de båda avdragen. Utredningen har också gjort vissa gränsdragningar som är svåra att förstå, till exempel att kemtvätt inte ska vara avdragsberättigat medan annan klädestvätt är det. Den sortens otydligheter kan medföra konkurrenssnedvridningar och minskad legitimitet för systemet.

Företagarna är kritiska till förslaget att finansiera det utökade rut-avdraget genom en höjning av flygskatten. Flygskatten är inte en effektiv miljöskatt i den bemärkelse att den skulle främja bränslebyte i flyget och därmed en grönare flygnäring. En förhöjd flygskatt innebär ytterligare begränsning av svenska företags tillgänglighet och konkurrenskraft.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.