podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto:Shutterstock.com

Remissyttrande över promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut

Företagarna avstyrker förslag på ny bankskatt som försvårar mindre och växande företags finansiering.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut som pdf.

Regeringen har föreslagit att storbankerna ska betala riskskatt till staten. Förslaget kommer dessvärre försvåra finansieringen i mindre och växande företag. Upprepade undersökningar av bland annat Företagarna visar att mindre och växande företag upplever betydande svårigheter med att anskaffa finansiering till investeringar och tillväxt. De flesta företagare måste använda sina personliga besparingar för att starta och expandera sina företag. Den föreslagna bankskatten kommer öka kostnaderna för bankerna, kostnader som sedan övervältras på bankernas kunder. I slutändan måste ju någon betala och det kommer att bli bankkunderna, både småföretag och privatpersoner. Företagskunder är den minst mobila kundgruppen och riskerar därför att få bära en större del av dessa övervältrade kostnader.

En ytterligare negativ effekt av förslaget, är att den föreslagna skatten medför att kreditinstituten som omfattas kommer att sträva efter att begränsa sina kostnader vilket kan skynda på en redan pågående nedläggning av bankkontor ute i landet och därmed inverka negativt på finansieringsmöjligheterna för småföretag och privatpersoner på landsbygden.

Företagarna konstaterar sammanfattningsvis att motiven för en riskskatt är oklara, att skatteintäkterna inte går till det utpekade ändamålet och att förslaget är destruktivt för såväl finansbranschen som mindre och växande företags finansiering i stort. Med hänsyn till dessa omständigheter och avsaknaden av adekvat konsekvensanalys avstyrker Företagarna förslaget om riskskatt för vissa kreditinstitut.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.