För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande Promemoria: Sänkt skatt på drivmedel

Företagarna tillstyrker förslaget som är en kompromiss mellan januariöverenskommelsens parter för att neutralisera den överindexering som träder i kraft vid årsskiftet samt för att motverka alltför höga pumppriser som följd av reduktionsplikten.

Regeringen föreslår en sänkning av koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel vilket föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Förslaget är en sänkning av koldioxidskatten på bensin med 8 öre per liter och på diesel med 3 öre per liter. Därutöver sänks energiskatten på bensin med 5 öre per liter och med 6,3 öre per liter för diesel. Sammantaget innebär detta en sänkning av skatten på bensin med 13 öre per liter och på diesel med 9,3 öre per liter. 

Företagarna tillstyrker förslaget som är en kompromiss mellan januariöverenskommelsens parter för att neutralisera den överindexering som träder i kraft vid årsskiftet samt för att motverka alltför höga pumppriser som följd av reduktionsplikten. De kompromisser som föranlett denna skattesänkning är en bra, om än tillfällig, lösning. Vi ser ett stort behov av förutsägbarhet på detta område, vilket den pausade överindexeringen utgjorde – den undvek schablonmässigt ökade priser vid pumpen och tog hänsyn till andra styrmedel på området. Höga priser på drivmedel försämrar konkurrenskraften och möjligheterna att verka i hela landet, särskilt på lands- och glesbygd.

Läs hela remissyttrandet som PDF: Remissyttrande Promemoria: Sänkt skatt på drivmedel.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.