För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa momsbedrägerier

Företagarna avstyrker förslagen om att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa momsbedrägerier COM(2018) 812 respektive 813.

Vi instämmer i de synpunkter som framförs i Näringslivets Skattedelegations remissvar (2019-01-21). De föreliggande dokumenten från Kommissionen har alltför många brister i beskrivningar av definitioner, omfattning och konsekvenser av de föreslagna ändringarna. Därtill vill vi särskilt framhålla att analysen av hur förslagen påverkar små och medelstora företag är otillräcklig.

Remissyttrande över kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa momsbedrägerier (pdf).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.