podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande över kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa momsbedrägerier

Företagarna avstyrker förslagen om att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa momsbedrägerier COM(2018) 812 respektive 813.

Vi instämmer i de synpunkter som framförs i Näringslivets Skattedelegations remissvar (2019-01-21). De föreliggande dokumenten från Kommissionen har alltför många brister i beskrivningar av definitioner, omfattning och konsekvenser av de föreslagna ändringarna. Därtill vill vi särskilt framhålla att analysen av hur förslagen påverkar små och medelstora företag är otillräcklig.

Remissyttrande över kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa momsbedrägerier (pdf).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.