headphones newspaper video-player

Remissyttrande över kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa momsbedrägerier

Företagarna avstyrker förslagen om att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa momsbedrägerier COM(2018) 812 respektive 813.

Vi instämmer i de synpunkter som framförs i Näringslivets Skattedelegations remissvar (2019-01-21). De föreliggande dokumenten från Kommissionen har alltför många brister i beskrivningar av definitioner, omfattning och konsekvenser av de föreslagna ändringarna. Därtill vill vi särskilt framhålla att analysen av hur förslagen påverkar små och medelstora företag är otillräcklig.

Remissyttrande över kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa momsbedrägerier (pdf).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.