headphones newspaper video-player

Remissyttrande över avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

31 jan 2019
Företagarna tillstyrker förslaget.

Våra ståndpunkter i frågan utvecklas i remissyttrandet angående pm dnr Fi2017/03845/S1, daterad 2017-12-01(Skattereduktion för fackföreningsavgift). Företagarna anser det vara principiellt felaktigt att individers medlemskap i vissa organisationer i civilsamhället ska gynnas skattemässigt av politiska skäl. Kostnaden för sådana medlemskap är att betrakta som privata levnadsomkostnader och bör inte medföra skattefördelar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD