podcast news play företagaren I media förmån faq

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Regeringen föreslår i en promemoria att skattereduktion för medlemsavgift i arbetstagarorganisation återinförs. Företagarna avstyrker förslaget.

Skattereduktionen skulle omfatta 25 procent av medlemsavgiften, utan övre gräns, om avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Företagarna avstyrker förslaget, då kostnaden för sådana medlemskap är att betrakta som privata levnadsomkostnader och bör inte medföra skattefördelar. Medlemsavgift i fackförening går inte heller att jämföra med avgifter som företag betalar till arbetsgivarorganisationen på det sätt som görs i promemorian, och förslagen kommer inte heller att leda till neutralitet i skattemässig behandling av de respektive avgifterna.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.