För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: F-skattesystemet – en översyn, SOU 2019:31

I slutbetänkandet från F-skatteutredningen föreslås ett antal förändringar av F-skattesystemet, i huvudsak med syfte att öka kontrollen av F-skattegodkännande och ökade möjligheter att återkalla godkännanden. Företagarnas avstyrker betänkandets förslag.
Ett huvudsyfte i betänkandet är att utöka möjligheterna till kontroll och återkallande av Fskattegodkännande, främst hos Skatteverket.

Företagarna ansluter till det särskilda yttrande som experterna Patrick Krassén och Lynda Ondrasek Olofsson har lämnat till utredningen. Ingen tillräcklig empirisk grund presenteras i utredningen för omfattningen av de beskrivna problemen.

Utan sådan kunskap går det inte att bedöma hur betydande problemet är, om de föreslagna åtgärderna är proportionerliga, och om de skulle uppnå avsedd effekt. I de flesta fall skulle förändringarna göra det generellt svårare att erhålla F-skattegodkännande. Rättsosäkerheten skulle öka för F-skattesystemets användare.

De sanktioner som föreslås i utredningen riskerar också att leda till långtgående effekter på andra områden.

Företagarnas avstyrker betänkandets förslag.

Läs hela remissyttrandet som PDF: Remissyttrande F-skatteutredningen Företagarna.pdf

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.