För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kraftfullt nej till exitskatt

Publicerad 5 mar 2018
Företagarna säger i sitt remissyttrande tydligt nej till Skatteverkets förslag till exitbeskattning för fysiska personer. Förslaget är illa berett och skulle slå mot kompetensrekrytering, generationsskiften och Sveriges internationella konkurrenskraft.

Enligt förslaget skulle den som flyttar ut från Sverige behöva betala skatt på orealiserade kapitaltillgångar – till exempel andelar i onoterade företag, optioner med mera. Anstånd med betalning skulle ges, men endast tidsbegränsat vid flytt till vissa länder. Därtill skulle den som är utflyttad eller begränsat skattskyldig i Sverige och fick eller ärvde sådana tillgångar, behöva betala skatten direkt – en ny arvs- och gåvoskatt, med mycket högre skattesats än den som avskaffades 2004.

Bristande konsekvensanalys

– Såväl förslagets innehåll som hur det har arbetats fram och den bristande konsekvensanalysen ger oss skäl att avstyrka det. Skatteverket har vidstått att man inte har gjort några analyser av hur förslaget påverkar svenska företag och entreprenörer innan det skickades ut på remiss. Det duger inte, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Det här är ett illa berett förslag som inte gynnar svenska företagare. Finansministern gör bäst i att förpassa det till runda arkivet.

I Företagarnas remissyttrande lyfts ett antal kritikpunkter mot förslaget, däribland:

  • Sverige mindre attraktivt för utländsk expertis

Sverige blir mindre attraktivt för utländska experter och styrelsekompetens, eftersom dessa skulle riskera att bli skattskyldiga för orealiserade värdeökningar vid hemflytt, även på andelar de ägt innan de flyttade till Sverige. Detta verkar också gälla för de kvalificerade personaloptioner som regeringen nyligen har verkat för att införa (just i syfte för mindre företag att kunna attrahera kompetens), vilket underminerar deras värde.

  • I strid mot kontinuitets- och skatteförmågeprincipen

Förslaget strider mot kontinuitets- och skatteförmågeprincipen, genom att en person som får eller ärver orealiserade andelar skulle behöva betala skatten direkt.

  • Ägar- och generationsskiften försvåras

Ägar- och generationsskiften försvåras, i synnerhet i fåmansföretag och familjeföretag. Dels eftersom processen för att få kvalificerade ägarandelar att bli okvalificerade förlängs vid utflyttning, dels eftersom arvingar som bor utomlands kan tvingas sälja delar av familjeföretaget för att kunna betala skatten om en förälder avlider.

Slår mot incitament för företagande

Skatteverket beräknar att 1 000-2 000 personer skulle beröras årligen av skatten, och att den skulle inbringa 1-2 miljarder kronor i skatteintäkter. Men det är långt fler som skulle påverkas av de effekter exitskatten skulle ha på incitamenten för företagande och kompetensbyggande. Samtidigt har beräkningar från PwC visat att skatten sannolikt skulle ge påtagligt lägre skatteintäkter än Skatteverket tror.

– Det här är ett illa berett förslag som inte gynnar svenska företagare. Finansministern gör bäst i att förpassa det till runda arkivet, säger Patrick Krassén.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna