För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: Kommissionens förslag till direktiv om skatt på vissa digitala tjänster och beskattning av betydande digital närvaro

EU-kommissionen har lagt fram två förslag om beskattning av digitala tjänster och betydande digital närvaro i EU. En tillfällig skatt på 3 procent av företagets bruttointäkter föreslås, samt ett system för bedömning av skattskyldighet av digitala aktörer där begreppet fast driftställe utökas.

Företagarna är kritiska mot förslagen av flera anledningar. De föregriper annat arbete på bolagsbeskattningsområdet, bland annat EU:s gemensamma konsolidera bolagsskattebas och koordineringsarbete inom OECD. Skälen som anges för förslagen är spretiga och sinsemellan motstridiga. Konsekvensbeskrivningen brister och många av tröskelvärdena framstår som godtyckliga. Införande av skatter enligt förslagen skulle missgynna EU:s konkurrenskraft och drabba Sverige, som mindre land och digital nettoexportör, särskilt mycket.

Läs hela remissyttrandet över Kommissionens förslag till direktiv om skatt på vissa digitala tjänster och beskattning av betydande digital närvaro här. 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.