podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande: Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:49)

Skattetillägg är ett straff som är förknippat med flera rättssäkerhetsproblem. Betänkandet är begränsat till en översyn av beräkningsgrunderna. Företagarna avstyrker stora delar av förslaget.

Bland de viktigaste kritikpunkterna är bland annat att skattetillägg föreslås påföras närmast automatiskt som ett strikt ansvar för oriktig uppgift, med avsaknad av bedömning av uppsåt eller misstag. Förslaget till förhöjda tilläggsnivåer kommer att drabba företagare oproportionerligt mycket – utan att några skäl till varför det är motiverat redovisas. En skärpning av skattetilläggen hade behövt kompletteras med en analys av befrielsegrunderna.

Läs hela remissyttrandet till betänkandet Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:49) (pdf).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.