För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar: Departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

Företagarna ser positivt på ansatsen i utredningens förslag som syftar till att arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas då arbetsgivare utan uppsåt begått fel gällande villkoren för arbetstillstånd. Den föreslagna regleringen riskerar dock att leda till begränsningar i den praktiska tillämpningen.

Företagarna anser att regleringen gällande arbetstillstånd måste möjliggöra en helhetsbedömning där även ytterligare faktorer kan behöva vägas in. Detta är i linje med nuvarande rättspraxis där vikten av en helhetsbedömning av hur anställningsvillkoren har sett ut, i synnerhet gällande bedömningen av vad som kan anses vara ”branschpraxis” i företag utan kollektivavtal betonas.

Denna helhetsbedömning blir än viktigare för villkorsbedömningen i mindre företag där den överväldigande majoriteten av företagen inte har tecknat kollektivavtal. Företagarna avstyrker därför utredningens förslag då nuvarande rättspraxis måste anses bättre omhänderta de tillämpningsproblem som promemorian försöker lösa.

Läs hela Företagarnas yttrande över departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64) här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.