För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar: Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Regeringen föreslår att systemet med självrättelse av skatteuppgifter i tidigare lämnade deklarationer ska förändras, genom att skattetillägg ska kunna tas ut på sätt som i dag inte tillåts.

I sak handlar det om att rättelser inte längre ska anses ha skett ”på eget initiativ” av den skattskyldige, om rättelsen sker senare än två månader efter att Skatteverket informerat om en stundande kontroll och rättelsen har direkt koppling till den kontrollen. I förslaget redovisas dock inga skäl till varför idag gällande regler för rättelse på eget initiativ skulle vara otillräckliga eller fungera dåligt. Tvärtom anses nuvarande system ha underlättat och effektiviserat Skatteverkets kontrollmöjligheter sedan det infördes. Förslagen till nya regler är därtill otydliga på många punkter och behäftade med vissa rättssäkerhetsproblem.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.