headphones newspaper video-player

Investeraravdrag istället för skattekredit

2 apr 2012
Företagarna avstyrker Företagsskattekommitténs förslag som bara är skattekrediter. Det är inte tillräckligt för att öka tillgången på riskvilligt kapital. I stället bör regeringen införa det förslag om definitiv skattelättnad för privatpersoner, kallat Investeraravdrag, som vi har utvecklat inom Företagarna.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD