För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sjukförsäkringen för företagare

Så många som nio av tio företagare arbetar trots att de är sjuka, det visar Företagarnas undersökning av det svenska sjukförsäkringssystemets påverkan på företagande. En viktig förklaring för detta återfinns enligt Företagarnas socialförsäkringsexpert i den undermåliga utformningen av sjukförsäkringen.

– Det är oroväckande att se att en så stor andel av företagarna arbetar trots att de är sjuka. Att många dessutom uppger sig ha stora problem med att kunna nyttja sjukförsäkringen just för att de är företagare är att illavarslande underbetyg för sjukförsäkringens utformning, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna.

Svårt att få fastställd SGI

Ett problem som många företagare upplever med sjukförsäkringen är oförstående från Försäkringskassan kring företagandets villkor, samt svårigheter att få sin sjukpenningsgrundande inkomst (SG) fastställd . Så många som 29 procent av företagarna uppger att haft problem med att få sin SGI fastställd, och bland kvinnor som är företagare är siffran högre och ligger på 43 procent.

Orättvisa som sticker i ögonen

Bland de uppger att de haft problem med att få sin SGI fastställd uppger varannan att orsaken till detta är att Försäkringskassan inte godkänt uppgifterna om inkomst. Svårigheten att få sin SIG fastställd beror ofta på enskilda handläggares kompetens, där de ofta har svårt att hantera situationen där företagare med enskild firma inte kan uppvisa fasta månadsinkomster utan årslön.

– Det här är ett konkret och påtagligt problem som återfinns i socialförsäkringssystemets utformning och som gör att företagare inte kan utnyttja det på samma sätt som de som är anställda, detta trots att de är med och betalar in till samma system. Det är en orättvisa som sticker många i ögonen och underminerar förtroendet för socialförsäkringssystemet, säger Erik Ageberg.

Kan tänka sig nytt system

Samtidigt som problemen kring sjukförsäkringen hopat sig för de som är företagare har också förtroendet för samma system minskat. Det har medfört att många företagare nu är öppna för att kunna att ställa sig vid sidan av det statliga organiserade systemet till förmån för att ta ett eget större ansvar för sin sjukförsäkring.

I Företagarnas undersökning uppger nästan tre av fyra företagare (73 procent) att de är positiva till att ta ett större ansvar för sin sociala trygghet mot att i gengäld betala lägre sociala avgifter. Fyra av tio (40 procent) företagare anser att ett sådant förslag låter positivt för företagare och ytterligare 33 procent uppger att det kan vara lämpligt under vissa förutsättningar.

– Precis som med Föräldraförsäkringen ser Företagare positivt på att befrias från att betala in till ett system de har svårt att utnyttja, det vill säga sjukförsäkringen. En privat försäkring hade kunnat bidra till en högre flexibilitet och möjliggöra ett starkare skydd än dagens bristfälliga lösning, säger Erik Ageberg.

Sammanfattning av rapportens innehåll

  • 86 procent av företagare uppger att de jobbat trots att de varit sjuka. Endast 12 procent har varit sjuka utan att arbeta.
  • Mer än var fjärde (29 procent) företagare uppger att de haft svårt att få sin SGI fastslagen. Särskilt besvärligt har det varit för kvinnliga företagare där fler än två av fem (43 procent) uppger att de haft svårt att få sin SGI fastställd.
  • Ungefär var tredje (29 procent) företagare med enskild firma har en dags karenstid och ungefär lika många har sju dagars karenstid (31 procent). En stor andel av företagarna (26 procent) uppger att de inte vet hur lång karenstid de har.
  • Hälften (50 procent) av företagare med aktiebolag upplever sjuklöneansvaret för sig själva som negativt. Elva procent är neutrala till sjuklöneansvaret för sig själva, medan sju procent är mer eller mindre positiva. Hela 31 procent är osäkra.
  • Var tredje företagare (34 procent) uppger att de haft kontakt med Försäkringskassan under de senaste fyra åren. 45 procent av dessa uppger att kontakten har varit negativ. En fjärdedel (26 procent) är neutrala medan 28 procent uppger att kontakten varit positiv
  • Två av fem företagare (39 procent) uppger att de brutit mot regelverket och arbetat i företaget på kvällar och helger trots att de varit sjukskrivna. Drygt var fjärde företagare (27 procent) uppger att företaget varit vilande under tiden de varit sjukskrivna. De som haft möjlighet har hittat en ersättare i företaget (16 procent).
  • Fyra av fem företagare (80 procent) anser att det behövs en ökad flexibilitet för att kunna utföra vissa sysslor i företaget under sjukskrivningstiden.
  • Var tredje företagare (29 procent) anser att ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen bör öka.
  • I Företagarnas undersökning uppger nästan tre av fyra företagare (73 procent) att de är positiva till att ta ett större ansvar för sin sociala trygghet mot att i gengäld betala lägre sociala avgifter. Fyra av tio (40 procent) företagare anser att ett sådant förslag låter positivt för företagare och ytterligare 33 procent uppger att det kan vara lämpligt under vissa förutsättningar. Jämfört med samma fråga i Företagarnas rapport ”Föräldrafällan 2.0” är företagare något mer positiva när frågan följde frågor om sjukförsäkringen än frågor om föräldraförsäkringen.

Läs rapporten "Sjukförsäkringen för företagare" som PDF.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.