För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Små och växande företag i en globaliserad värld

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartner och vart sjunde svenskt företag förväntar sig en negativ påverkan till följd av brexit. Bland företagen som handlar direkt med Storbritannien räknar drygt en tredjedel med en negativ påverkan på företaget.

Den 30 mars 2019 lämnar Storbritannien EU. Då inleds en övergångsperiod fram till årsskiftet 2020/2021 för att förhandla fram ett nytt regelverk för handeln mellan EU och Storbritannien. Många företagare räknar dock redan nu med att brexit kommer att påverka deras verksamhet negativt.

Av det som företagen fruktar mest finns svårare momsregler och tullar på varor och tjänster.

– Osäkerheten kring Storbritanniens utträde ur EU är fortfarande betydande. Inte hel oväntat ser vi att företagen oroar sig för att Brexit kan komma att leda till att handel med Storbritannien blir mycket mer krångligt och administrativt betungande, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Viktig handelspartner

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Omkring 15 procent av företagen i Sverige handlar med Storbritannien och landet står för drygt 7 procent av Sveriges import och export.

Enbart under 2017 exporterades varor och tjänster till Storbritannien till ett värde på omkring 140 miljarder kronor. Storbritanniens utträde ur EU kan därmed komma att få kännbara effekter för svenska småföretag och den svenska ekonomin.

Vart sjunde svenskt företag förväntar sig en negativ påverkan till följd av Brexit. Det handlar om tiotusentals svenska företag. Bland företagen som handlar direkt med Storbritannien räknar drygt en tredjedel med en negativ påverkan på företaget.

Farhågor om momskrångel

En försvårad momshantering anses av mer än vart fjärde företag (44 procent) bli ett problem som Brexit medför. Tullar förväntas också få en stor negativ effekt (43 procent), liksom ökade svårigheter att veta vilka regler som gäller för att sälja eller köpa en vara eller tjänst till Storbritannien.

En fjärdedel av företagen tror dessutom att de kommer att påverkas negativt av minskad efterfrågan från den brittiska marknaden.

– Även om villkoren gällande Brexit och den framtida relationen till Storbritannien är okända har företagen redan nu en uppfattning om vilka problem och svårigheter som kan komma att uppstå. Överlag visar förväntansbilden att företagen räknar med att både formella och informella handelshinder kommer att försvåra handelsutbytet med Storbritannien, säger René Bongard, analytiker på Företagarna.

Ladda ner rapporten Små och växande företag i en globaliserad värld (pdf).

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.