För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Brexit skapar oro

Publicerad 27 jun 2016
Under midsommarhelgen stod det klart att Storbritannien röstat för lämna EU – Brexit. Resultatet kom som en chock både för analytiker och för marknader och börser runt om i världen. Både i Europa och i Asien föll aktiepriserna handlöst och nu får vi veta hur den svenska börsen reagerar, skriver Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Den viktigaste och mest direkta effekten av Brexit är en ökad osäkerhet om EU:s och framförallt Storbritanniens utveckling framöver, vilket gör att konsumtion och investeringar kommer att bromsas upp. Något som också får konsekvenser för tillväxten och jobbskapandet.

Att resultatet kom som en chock för många, inklusive mig själv, beror nog på känslan av att missnöjet vann över förnuftet. Visst kan EU upplevas som en byråkratisk, tungrodd och ofta odemokratisk organisation som i många fall tycks ha tappat kontakten med medborgarna i EU:s länder.

Men i grund och botten handlar det ändå om att tillhöra en gemenskap som tror på fri handel mellan medlemsländerna och lika villkor för företag och medborgare att röra sig och verka i Europas länder. Att Storbritannien nu röstade för att lämna denna gemenskap kom, trots att många undersökningar visade att sannolikheten för det var stor, som en chock.

Vad blir då konsekvenserna?

För det första är svårt att se uppenbara fördelar för Storbritannien. En stor osäkerhets kring valutavärden, handelsavtal och investeringar både i fysiska tillgångar och i finansiella kommer att följa under en ganska lång tid, även om den finansiella turbulensen på aktiemarknaderna lugnar ned sig allt eftersom.

För Sverige är Brexit extra beklagligt eftersom vår roll i EU-samarbetet riskerar att marginaliseras. Traditionellt sett brukar Sverige och Storbritannien vara meningsfränder och partners, framförallt i synen på frihandel och det finansiella systemets reglering etc. Men ett Brexit innebär också stora påfrestningarna på EU-samarbetet som redan idag tyngs av krishantering till följd av bl.a. finans- och flyktingkris.

EU-kritisk opinion i olika medlemsländer kan få ny kraft, vilket kan leda till fler krav på utträde eller omförhandlingar av medlemsvillkor. Sammantaget leder detta troligen till att goda regleringsförslag, som syftar till att förbättra för EU:s invånare och företag kommer att få stå tillbaka för ren krishantering, vilket är olyckligt.

För svenska företag är de kortsiktiga effekterna mer eller mindre begränsade beroende på vilken exponering man har mot Storbritannien, om man har valutarisker mot pundet, eller om man har finansiella tillgångar som påverkas av börsturbulensen. Sedan är det ju självklart så att de flesta företagare har både pensionskapital och andra investeringar som påverkas av aktiemarknaden. Där kommer vi nog även fortsättningsvis se en viss turbulens.

Börsen väntas falla

Eftersom den svenska börsen var stängd på midsommarafton drogs vi dock inte med i raset under fredagen. Ett prisras kommer dock med stor säkerhet bli följden när börsen nu öppnar under måndagen. Om du sparar eller investerar på lång sikt, 5-10 år, är det emellertid bra att inte dras med i varken börsras eller snabba prisuppgångar utan försöka investera långsiktigt och i tillgångar som man tror har ett bra värde i grunden. Men som sagt, oron på aktie- och valutamarknaden kommer att fortsätta en bra tid framöver.

De företag som har direkta investeringar i Storbritannien eller en stor del av sin handel med företag i Storbritannien kommer troligen inte att påverkas så mycket i det korta tidsperspektivet, inte annat än genom just valutan. Anledningen är att befintliga handelsavtal etc. fortsätter att gälla tills nya har avtalats. Ett tips är dock att följa utvecklingen och att diskutera med sina handelspartner vad eventuella konsekvenser kan bli framöver.

Det är värt att komma ihåg att detta framförallt är en politisk kris, både för Storbritannien och EU. För Storbritannien kommer konsekvenserna troligen att synas först om några år. Trots detta får vi förvänta oss en tid med stor osäkerhet på världens finans- och valutamarknader framöver.

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna