För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Drabbas ditt företag av Brexit?

Publicerad 30 okt 2018
Den 29 mars 2019 ska Storbritannien lämna EU. Nu har Kommerskollegium tagit fram ett frågeformulär där du kan skapa sig en bild om vad du kan vända dig i ditt företagande.

Osäkerheten kring Storbritanniens utträde ur EU är betydande. I nyhetsrapporteringen skiftar tonläget om Brexit. Den ena dagen låter det som att ett avtal är nära och den andra dagen verkar det som att Storbritannien kommer att lämna unionen utan ett avtal. Om parterna verkligen inte kommer överens får det omfattande konsekvenser för såväl brittiska som svenska företag.

Stor osäkerhet kring Brexit

Det kommer att råda en stor osäkerhet kring valutans värde, handelsavtal och investeringar både i fysiska och finansiella tillgångar under lång tid. Följden blir att konsumtion och investeringar bromsas upp, vilket också får konsekvenser för tillväxten och sysselsättningen. Till detta bidrar även den allmänna ekonomiska och säkerhetspolitiska oron i vår omvärld.

– Företagarnas bästa tips är att följa utvecklingen och att diskutera med sina handelspartner vad eventuella konsekvenser kan bli framöver. På lång sikt kan effekterna bli påtagliga, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Gör Kommerskollegiums Brexit-test

För de flesta svenska småföretag är de kortsiktiga effekterna begränsade. De företag som har investeringar eller en stor del av sin handel med företag i Storbritannien kommer dock att påverkas även i det korta perspektivet, om inte annat än genom valuta-effekter.

– Ett ytterligare tips är att göra Kommerskollegiums test för Brexit-påverkan. Kommerskollegium har tagit fram ett frågeformulär som en hjälp för företagare som är oroade över Brexit. Enligt myndigheten kan företagare genom att svara på frågorna skapa sig en något klarare bild om vad som är att vänta. I underlaget finns också information om vart du som företagare ska vända sig för ytterligare information, säger Daniel Wiberg.

Se Kommerskollegiums information om Brexit och gör Kommerskollegiums test för Brexit-påverkan.

Även Business Sweden ger konkreta tips på hur företag kan förbereda sig för eventuella konsekvenser av Brexit.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna