För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Jakten på sommarjobbarna

Det är sommarjobbarnas marknad i år. Många som söker sommarjobb kommer i att ställa ökade krav och få företagare kommer kunna förlita sig på att den ”perfekta sommarjobbaren” hör av sig för att fråga om det finns jobb. Många företagare måste sannolikt hitta nya, oprövade tillvägagångssätt och kanaler för att hitta och attrahera rätt kompetens. Det framgår av rapporten Jakten på sommarjobbarna.

Som en del i en större satsning på kompetensförsörjning har Företagarna tillsammans med rekryterings- och bemanningsföretaget StudentConsulting genomfört en unik undersökning av företagares och arbetssökares syn på – och förväntningar inför – sommarens arbetsmarknad.
Hur ser företagens rekryteringsbehov ut? Var vill arbetssökarna jobba? Använder företagare och arbetssökare samma rekryteringskanaler? Och framförallt: har bristen på arbetskraft med rätt kompetenser gjort att sommaren 2018 kommer vara arbetssökarnas marknad?

Sommarjobbarnas marknad

Undersökningen visar att arbetssökare i hög utsträckning tror att det kommer vara lättare att hitta ett sommarjobb i år jämfört med förra året. Företagare å andra sidan tror att det kommer vara svårare att rekrytera säsongspersonal. Slutsatsen är att det i år kommer vara sommarjobbarnas marknad och en tuff konkurrens mellan företagen att lyckas hitta rätt kompetens. Det gör att många företagare kommer behöva hitta andra, tidigare oprövade, tillvägagångssätt och kanaler för att locka till sig rätt kompetens.

Har det varit/tror du att det kommer vara lättare eller svårare att få ett sommarjobb/rekrytera säsongspersonal i år jämfört med förra året?

 

Stort behov av säsongspersonal

Efterfrågan på säsongspersonal kommer vara stor under året. Fyra av tio företagare med minst en anställd har behov av att stärka upp bemanningen. Företagsstorlek och bransch är det som primärt avgör behovet. I hotell- och restaurangbranschen är det så många som åtta av tio som har behov av säsongspersonal.

Utmaning för mindre företag

Trots av fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen planerar arbetssökarna att söka sommarjobb i offentlig sektor och i större företag i högre utsträckning än i små företag.
Nästan hälften av de som söker jobb ser Arbetsförmedlingen som en viktig rekryteringskanal. Men endast var femte företagare planerar att använda sig av Arbetsförmedlingen när de rekryterar.

Mer än lön är viktigt för sommarjobbarna

Många företagare underskattar arbetssökarnas behov av möjlighet till fortsatt jobb efter sommaren, bra kollegor och flexibla arbetstider. Det är framförallt pengar och en bra lön som företagare tror är viktigt för de som söker sommarjobb.

Ladda ner hela rapporten Jakten på sommarjobbarna

 

Rapporten Jakten på sommarjobbarna (pdf)

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.