För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagsbarometern 2017

Konjunkturen är stark bland landets småföretagare. Men svårigheter att hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med efterfrågan. Mer än vart fjärde företag har svårt att hitta lämplig personal, och Sverige riskerar därmed att gå miste om nya viktiga arbetstillfällen. Det visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Småföretagsbarometern

Se presentationen live

Om Småföretagsbarometern

Om årets resultat

Ladda ner rapporten 

Medverkande vid presentationen 7 september 

Regionala lanseringar

- Sveriges småföretag utgör motorn i sysselsättningstillväxten. Omkring fyra av fem nya jobb skapas i dessa företag. Det finns en uppenbar risk att det starka efterfrågetryck som småföretagen nu upplever inte kommer att leda till någon kraftig tillväxt av nya jobb, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Framtidsoptimism bland företagare

Även om tillväxttakten bromsat lite det senaste året finns det en framtidsoptimism bland landets småföretagare, och hela nio av tio småföretagare vill växa. Men rapporten visar att många företag redan nu slagit i kapacitetstaket. Omkring fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året. Vanligast är det inom byggindustrin där hela 70 procent har tvingats tacka nej till order. Men även inom tillverkningsindustrin och företagstjänster har det varit vanligt förekommande.

Konjunkturindikator och 3 delindikatorer senaste 12 månader - staplar per län:

Konjunkturindikator och 3 delindikatorer prognos 2018 - staplar per län:

Konjunkturindikator senaste 12 månader och prognos 2018 – Sverigekarta län

Åtgärda matchningsproblemen

Nu behövs reformer för att förbättra småföretagens rekryteringsmöjligheter och för att lösa de stora matchningsproblemen på arbetsmarknaden.

- Sverige behöver ett starkare och mer flexibelt utbildningssystem. Här och nu behövs kortare intensiv-utbildningar inom bristyrken och satsningarna på validering av utländska utbildningar behöver utökas. Det behövs också åtgärder för att landets högskolor på sikt ska vara i internationell toppklass, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Höga skatter och arbetskraftskostnader hinder för att anställa

Rapporten visar också att de viktigaste politiska hindren för att anställa är höga skatter och arbetskraftskostnader.

- Sverige står inför stora utmaningar för att både öka integrationen och minska arbetslösheten. Genom sänkta arbetsgivaravgifter sänks trösklarna in på arbetsmarknaden och förutsättningarna för företagen att anställa ökar. Vår förhoppning är att regeringen med bland annat den stundande höstbudgeten aktivt kommer att skapa bättre förutsättningar för landets småföretagare, säger Günther Mårder.

Ladda ner rapporten

Här kan du ladda ner rapporten Småföretagsbarometern 2017 (pdf).

Lansering av Småföretagsbarometern

Regionala rapporter lanseras separat. När de regionala rapporterna blivit presenterade läggs de upp här på sidan som nedladdningsbara pdf-filer. Alla regionala rapporter finns alltså inte tillgängliga samtidigt som den nationella rapporten. Den nationella rapporten lanseras torsdag 7 september i Stockholm.

Program för lanseringen av den nationella rapporten:

09:00-09:10 Välkommen – Günther Mårder, vd företagarna, Christer Trägårdh, chef Svensk bankverksamhet Swedbank och Ewa Andersen, vd Sparbankernas riksförbund.

09:10-09:30 Presentation av resultatet – Johan Kreicbergs, företagsekonom, Swedbank och Sparbankerna och chefsekonom Daniel Wiberg, Företagarna.

09:30-09:50 Panel tre småföretagare; Ida Karlbom, Unikon, Anna Molin, Temakonsult och Arto Lassila, ELTT.

09:50-10:25 Kommentarer från politiken samt frågor från publiken och panelen med företagare – Närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt Centerpartiets ekonomisk politiska talesperson Emil Källström. 

Fakta

Fakta Småföretagsbarometern är Sveriges största och äldsta konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag på riks- och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Därmed är det företagarnas egna uppfattningar om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Småföretagsbarometern, som genomförts sedan 1985, omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.